ÄGARE & GRUNDARE

Christer Hedman

Christer Hedman är ensam ägare av bolaget. Han är utbildad teletekniker och har stora kunskaper inom elektronikområdet. Ett av hans största intresse är att bygga egentillverkad elektronik. Christer började redan vid tidig ålder att bygga och konstruera egna förstärkare som såldes till musikaffärer. Arbetade på banverket där han skarvade kablar och reparerade telefonväxlar och säkerhetsanläggningar till fjärrstyrningssystem för tågen. Intresset för elektronik, datorer och säkerhetsfrågor gjorde att Christer under sin tid vid banverket startade upp GAP Data. I företaget har Christer alltid experimenterat med olika lösningar samtidigt som han har arbetat med sin huvudsakliga affärsidé. Christer har under flera år arbetat med olika separata delar såsom kameralösningar, temperaturgivare, datasäkerhet, samt utveckling av pekdator. Dessa delar har utvecklats där Christer själv och i nära samarbete med olika leverantörer har sett olika typer av behov som inte har varit tillfredsställda. Det har blivit många tester med olika datorlösningar. Under senare två års period har Christer fokuserat på utvecklingsarbetet mot trygghet och säkerhetsaspekter.